Algemene voorwaarden

Voordat je je inschrijft voor een workshop, is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen.
Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Paleis Eigenwijs afsluit aangaande workshops en kampjes.
 2. Een overeenkomst m.b.t. het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving + betaling door (een verantwoordelijke van) de deelnemer en de daaropvolgende inschrijvings-bevestiging van Paleis Eigenwijs.

Inschrijvingen

 1. De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 3. Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
 4. Als een workshop vol zit, kan je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail 'reservelijst [desbetreffende workshop]'. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen, dan neem ik zo snel mogelijk contact op.
 5. Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Afmelden door de deelnemer

 1. Afmelden kan per e-mail naar [email protected]
 2. Bij afmelding voor een workshop wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
 3. Afmelding voor een workshop:
 4. Bij afmelding tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 5. Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. De deelname-bevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

Annulering/verplaatsing door Paleis Eigenwijs

 1. Paleis Eigenwijs is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang een bericht.
 2. Paleis Eigenwijs is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
 3. Paleis Eigenwijs is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden teruggestort.

Klachten

 1. Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Paleis Eigenwijs en we zullen ons best doen om in overleg het probleem op te lossen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. Paleis Eigenwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
 2. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Paleis Eigenwijs is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Geheimhouding

Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan.

Overig

Paleis Eigenwijs behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?